Adatkezelési tájékoztató

A kérdések megválaszolásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tanulók részére

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (székhely: 1052 Budapest, Piarista köz 1., nyilvántartási szám: 00001/2012-047/075/1, adószám: 19050333-1-41., „MSZKI”) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az MSZKI honlapján (nek.szerezetesek.hu) feltett kérdésekre, a szerzetesi fenntartású iskolákba járó tanulóktól érkező válaszokat.

  1. Adatvédelmi tisztviselő

Az MSZKI nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az MSZKI a személyes adataid azért kezeli, hogy az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontod megismerje, ellenőrizze, hogy tényleg szerzetesi fenntartású iskola tanulója vagy, valamint az egyes kérdésekre adott válaszadók között ajándékokat osszon szét.

Az MSZKI részére a következő adatokat kell megadnod a kérdésre adott válaszon túl: név, e-mail cím, szerzetesi fenntartású iskola és osztály, ahová jársz.

A személyes adataid a szerződés teljesítése (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete 6. cikk (1) bekezdése b) pontja) érdekében kezeli az MSZKI.

3. Személyes adatok címzettjei

Az MSZKI a személyes adataid a következő személyek részére teszi elérhetővé:

  • az MSZKI rendszergazdája az Intracomp Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2081 Piliscsaba, Ady Endre utca 8.; cégjegyzékszám: 13-09-199690) részére, hogy az informatikai feladatokat ellássa;
  • az elektronikus levélben megküldött személyes adatait az MSZKI levelezőrendszerét biztosító Google Ireland Limited (székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) részére; és
  • az a szerzetesi fenntartású iskola, amit a kérdésre adott válasz megküldésekor megadsz.

4. Az adatkezelés időtartama

Az MSZKI a személyes adataid 2020. december 31. napjáig kezeli.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

A személyes adataid kezelésével kapcsolatban az MSZKI-vel a nek@szerzetesek.hu e-mail címen veheted fel a kapcsolatot. A személyes adataiddal kapcsolatban az alábbi jogaid vannak:

5.1. Hozzáféréshez való jog: Megkérdezheted az MSZKI-t, hogy kezeli-e az adataid és kérhetsz az adataidról másolatot.

5.2. Helyesbítéshez való jog: Ha az MSZKI elírja az adataid vagy nem rögzíti minden adatod, akkor kérheted, hogy javítsa az adataid.

5.3. Törléshez való jog: Kérheted, hogy az MSZKI törölje a személyes adataid.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha úgy gondolod, hogy nem pontosan rögzítette az MSZKI az adataid vagy szeretnéd, hogy az MSZKI ne törölje a személyes adataid, akkor kérheted, hogy az MSZKI az adatokat minden más adattól elkülönítetten tartsa meg.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog: Az elektronikusan megadott adataid kérheted, hogy az MSZKI küldje meg neked elektronikusan (tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában).

6. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1        Ha úgy gondolod, hogy az MSZKI a személyes adataid nem jogszerűen kezeli és ezzel megsértette a jogaid, akkor lépj velünk kapcsolatba a nek@szerzetesek.hu e-mail címen.

6.2       A személyes adataid megsértése esetén – azon túl, hogy hozzánk fordulhatsz – panaszt nyújthatsz be az adatvédelmi hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:                      1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                         1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                   +36 (1) 391-1400
Fax:                                          +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                             ugyfelszolgalat@naih.hu.

Hatályos 2019. december 20. napjától