Zsoltárok koronavírus idején

Írj saját zsoltárt: mit élsz meg most ebben a helyzetben? Reményt, félelmet, bizonytalanságot, új lehetőségeket? Hogyan szólítod meg Istent ezekben a napokban?

Vagy ha a Zsoltárok könyvét olvasgatod, melyik zsoltár szólít most meg? Miben érzed hasonlónak a helyzetedet a zsoltároséhoz? Írj erről néhány mondatos reflexiót!

Ez utóbbihoz néhány szempont:

  • konkrétan melyik részlet érintett / milyen érzést keltett benned? (meglepett, felkavart, megerősített, feldühített, örömöt okozott, hálára indított stb.)
  • tudod-e saját tapasztalataidhoz / élményeidhez kapcsolni? (igen, mert ezért szólított meg, csak keresd meg, hogy mit hoz elő…)
  • mit tapasztaltál meg / fedeztél fel az Isten tulajdonságai közül?
  • mire indított ez a tapasztalat? / mit teszel vagy változtatsz meg az életedben, hozzáállásodban? ‌

Ezzel is gyűjthetsz ajándékra jogosító pontokat!

Zsoltárodat / reflexiódat itt tudod elküldeni.

***

Nehézségek zsoltára

              (avagy a mindennapjaink)

Mindenki fél valamitől

De te mindig ott vagy velem

Minden nehézségben fogod kezem

Uram, tarts meg, ha zuhanni látszom

És vezess a mindennapok útvesztőjében

Te igazán szeretsz, amikor rosszat cselekszem

És nem haragszol vagy kérsz számon

Azt adod nekem, amire szükségem van

És azt teszed elém, ami előre visz

Amikor a sötét mélységekben nincs kiutam

Te kézenfogsz és kivezetsz onnan

Áldalak, hiszen te meghallgatsz

Dicsérlek, hiszen ha zuhanok, megragadsz

(KAK)
Te vagy az én apám, anyám, testvérem, barátom és ha kell, ellenségem.
Apámként tartasz szemmel, figyeled lépésem s terelgeted utamat.
Anyámként táplálsz, védelmezel és visszaterelsz az útra, ha letérnék róla.
Testvéremként szeretsz és osztozol javaidban velem.
Barátomként hallgatsz meg és nyújtsz nekem vigaszt.
És ha kell, ellenségemként haragszol rám vagy kerülsz engem.
Mikor melyik vagy éppen? Apa? Anya? Testvér? Barát? Vagy ellenség?
Mint apám tudod mikor kell szemmel tartanod, figyelned lépésem, vagy terelgetni utamat.
Mint anyám tudod mikor kell táplálnod, védelmezned és visszaterelni az útra ha letérnék róla.
Mint testvérem tudod mikor kell szeretned és osztozkodnod javaidon.
Mint barátom tudod mikor kell meghallgatnod és vigaszt nyújtanod.
És ha kell mint ellenségem tudod mikor kell haragudnod rám vagy kerülnöd engem.
Akkor is fordulhatok hozzád, ha magam sem tudom melyikre van éppen szükségem…

(KK)

***

Uram kérlek adj erőt nehéz mindennapjaimhoz, 
mert néha tanácstalan vagyok. 
Mutasd meg nekem a helyes utat,
és segíts abban, 
hogy a kijelölt utamat helyesen járjam, 
és hogy a nehéz döntéseimet ésszerűen hozzam meg. 
Kérlek, óvd és védelmezd számomra drága családomat 
a rendkívüli helyzetekben, 
és hozz üdvösséget szerény mindennapjainkba. 
Köszönöm, hogy imáimmal minden nap fordulhatok hozzád, 
és hogy ezen imák általad megértő fülekre lelnek. 
Hálás vagyok neked! 

(KR)
***
Ó Istenem, kérlek segíts nekem!
Annyira egyedül vagyok a sötétségben!
Rettegek és félek, hogy nem bírom tovább.
A sötétben vagyok, hallani szeretnélek.
Tudni akarom, hogy itt vagy velem.
Nem akarok többé félni.
Mutass utat és fogd meg a kezem.
Vezess és én követlek,
bízom benned, hiszek benned.
Együtt mindenen túljutunk majd.
Tudom, hogy így lesz.
Vezess és légy velem mindig.
Soha ne engedj el!
Kérlek!

(SZF)
*** ***


Dicsérjétek az Istent mert hatalmas!
Adjatok hálát neki, mert megvilágosítja az embert.
Látjátok, mi mindent tett ő értünk?
Enni adott, amikor éheztünk,
inni, amikor szomjaztunk.
Tudatlanoknak tudást,
a gyengéknek bátorságot.
A gyászolóknak vigaszt!
 
Adjatok hálát az Úrnak mert JÓ !
Az Isten nem az égben vagy a földön van.
Az emberekben keressétek Istent és az ő Lelkét.
Az ember Isten főműve, ahogy te is az vagy !
Ne utáld magad testi vagy szellemi adottságaidért.
Isten olyannak teremtett,
amilyennek ő akart,
és amilyennek lenned kell ahhoz,
hogy elvégezd azt a küldetést,
amit ő születésedtől fogva elrendelt.
Ne bántsd magad,
azzal Istent és barátaidat bántod.
Szeresd magad és a benned lévő Istent.
Keresd azokat az embereket,
akik számodra fontosak.
Legyél velük és így megtalálod
a boldogságod és a saját Istened.
 
Áldjátok az Urat és az ő szent nevét!
Mert ha másra nem Őrá mindig számíthatsz.
Amen.

(ND)
Uram!
Taníts minket, embereket, tudatosságra,
taníts mértékletességre,
taníts a kicsit is értékelni,
taníts szeretni,
taníts szeretni saját magunkat!
Taníts minket, hogy tanulhassunk a múltból,
és szebbé tehessük a jövőnket!

(TL)

***

Maradj most csendben és figyelj.
Lásd át azt, ami történik körülötted!
Figyeld meg a környezeted, milyen zaj,
milyen lét vesz körül most.
És lásd, hogy benne vagy.
Az élet körül vesz és halad,
de te most állj meg;
figyelj, nézd körül.
Lásd a lényeget!
Vegyél nagy levegőt és nyugodj meg.
Lehet, hogy a gyors elment,
de majd a következővel utoléred.
Mindig van második esély.
Ámen.

(DE)
*** ***

Istenem, tudom, hogy ha kell, ott vagy nekem,
mikor a sötétség körbevesz.
Tudom, hogy vigyázol rám,
ha beteg vagyok, tudom hogy ügyelsz rám.
Ha rossz útra tévedek,
tudom, segítesz újra megtalálnom a helyes ösvényt.
Nehéz napokon tudom, hogy mellettem vagy,
S tudom, hogy az élet nem csak felhőtlen boldogságból áll.
De kérlek, segíts nekem elindulni az utamon,
Segíts hogy megtaláljam azt a dolgot,
ami értelmet ad az életemnek.
Segíts, ha már magamtól képtelen vagyok talpra állni,
Mikor minden összedől körülöttem,
Segíts!

(PK)
*
* *
* *