Fogadj örökbe egy szerzetest 2021-re!

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve elindult az Örökbefogadás programot, amelynek keretén belül szerzetes nővérekért, testvérekért és papokért lehet imádkozni. Az örökbefogadó vállalja, hogy 9 hónapon keresztül, az Eucharisztikus Kongresszusig hordozza azt a személyt imáiban, akit választ magának. Az imádság gyakorisága, módja az örökbefogadóra van bízva, de többen jelezték, hogy mi az, aminek különösen is örülnének. A szerzetesek profilja alatt feltüntettük, hogy milyen módon lehet kapcsolatba kerülni velük azoknak, akik imádkoznak értük.*

Az örökbefogadó bárki lehet, aki szívesen elköteleződik. Egyénileg és csoportosan is van lehetőség a csatlakozásra.

A jelentkezési időszak lezárult. Köszönjük az örökbefogadásokat és kérjük továbbra is imáitokat.

*Elérhetőséget csak személyesen, örökbefogadói kérésre adunk ki a szerzetesek által megjelölt módokon. Érdeklődni a nek@szerzetesek.hu e-mail címen keresztül.

Az örökbefogadásra jelentkezett szerzetesek

Adrienn nővér

Jézus Szíve Nővérek Társasága

Jelenleg egy katolikus iskolában gyerekekkel, a plébániánkon felnőttekkel valamint nővértársaimmal együtt katekéták továbbképzésével foglalkozunk. Nagy öröm számomra, amikor járhatom a temészetet vagy az itthoni növények gondozásával tölthetek időt, de a főzés kreativitása is kikapcsol, különösen amikor másoknak szerezhetek örömet ezzel. Nemzetközi közösség vagyunk, így több kultúrában is otthon érzem magam.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük.

Örökbefogadói: A, BTI, FÁ, FM, HD, HV, HF, HÁ, HV, KVO, K óvodai csoport, MBM, MF, SH, SKI, SzG, SzJ, TZ, VM

Angelika nővér

Domonkos Nővérek

Jelenleg budakeszi közösségünkben élek, s most épp a Bibliát és a szent nyelveket tanulmányozhatom, ami egy csodálatos világot tár fel előttem. 🙂 

Ahogy a Lélek inspirál. Azért, ha esténként egy fohászban gondolsz rám, megköszönöm.
Szívesen veszem, ha az örökbefogadóim szeretnének kapcsolatba kerülni velem.

Örökbefogadói: A, BA, BTM, EP, FMB, KA, KSz, KN, M, MF, PSz, RM, SE, SzL, VM, VE, VA, VB, ZJ

Ágnes nővér elhunyt 2021 március 3.

Egyházközségi Nővérek Társasága

95 éves vagyok, 73 éve kerültem kapcsolatba a renddel, kántorizáltam, plébániai munkát végeztem, hittant tanítottam, ostyát sütöttem, főként Kalocsán és Baján. 26 évvel ezelőtt Piliscsabán egyetemi lánykollégiumot építettünk, aminek kezdetben az igazgatója voltam. Sokáig voltam a rend vezetőnővére, 3 éve vagyok kerekesszékben. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AK, AT, BR, BK, BK család, Bük 7. osztály, Cs-HÉ, DMA, FE, FN, FSzÁ család, GJ 8b, GM, GM, GyMA, HJ, KV&SzM&SzB csoport, LL, MM, MMT, MT, NFV, NGy, NLB, OV, PSZV 8.b, PV, SMM, SSzÁ, SzB, TM

Balla Erika SJC

Jézus Szíve Társasága

Mindenapjaimban, hivatásomban arra figyelek, amiben az Élet kibontakozik. Szolgálatom hivatásgondozóként az Isten szeretetében való időzésből fakad. Útitársként vagyok a fiatalok mellett döntéseikben, Isten- és útkeresésükben. Örömmel és élettel tölt el a lelkivezetés, lelkigyakorlat kísérés, mivel ezek mind olyan terek, ahol Isten jelenléte egészen tapinthatóvá válik. Köszönöm imáitok! Imádkozzunk egymásért!

Bármilyen imádságnak örülök. Szívesen találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: FE, FFF3 közösség tagjai, GZs, KK családja, KS, MF, MT, RD, SB

Anna nővér

Congregatio Jesu

Piliscsabán egy három fős közösségben élek. Iskolatitkárként dolgozom a művészeti iskolában, és szívesen énekelek a templomi kórusban.

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: BTM, DZE, FG, GM, KT, PO, STÉ

Az Istenszülő Oltalmáról nevezett
Nyulas Jozefa-Terézia OCD nővér

Sarutlan Kármelita Nővérek Szerzetesrend

Kármelhegyi Boldogasszonyunk életpéldáját követve, szent elődeink bátorításával törekszem rendi karizmánk minél hitelesebb megélésére: imában, Urunk arcának szemlélésében, jelenlétében szolgálva, szeretve, kitartással, az Ő oldalán harcolva a lelkek üdvéért. Varrodában, konyhán, sekrestyében dolgozom, s mindeközben törekszem az állandó megtérésre. Urunk irgalmában és hűségében bízva hordozok mindenkit szívemben és imáimban, Jozefa-Terézia nővér

Bármilyen szívből jövő imáért hálás vagyok és én is viszonzom szeretettel. Imaszándékot is szívesen fogadok. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és találkozom is velük.

Örökbefogadói: CK, CsPN, DTTM, HV, KA, MF, PZ, PZs, SzJné

Becsei Mária Zsuzsanna nővér

Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái

Örök fogadalmas vagyok és a közösségi feladatokat végzem.

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: AÉ, A, E, KJA, MF, ZsP

Ádám M. Margit nővér

Ferences Szegénygondozó Nővérek

Jelenleg a szécsényi közösségünkben élek, mint ideiglenes fogadalmas nővér. A Ferences Betánia Idősek Otthonában végzek szolgálatot.

Bármilyen imádságnak örülök. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AV, FSZO közössége, HV, MF, TK

Bernadett nővér

Domonkos Nővérek

Jelenleg Budakeszin élek. A Sapientia Főiskola végzős hallgatója vagyok. A tanulás mellett részt veszek az elsőáldozók felkészítésében, ami hatalmas örömet jelent számomra, mert így tanúja lehetek annak, hogy felfedezik a bennük lakó Istent. 🙂

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BB, BG, B-NA, BV, CsJ, ED, EP, FE, Gh 1-2-3.o. hittancsoport, HM, KE, MF, NÉ, NHM, NM, PBC, R, SZ, SzM, SzT, TB, TZs, VM

Bálint atya LC

Krisztus Légiója Kongregáció

A Szent II. János Pál Iskolaközpontban szolgálok, mint káplán, lelkibeszélgető. Szeretek ott lenni ahol a fiatalok, legyen az kirándulás, foci vagy számháború.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük.

Örökbefogadói: Á, ÁB, BK, D-GR, DSE, GB, HM, HZs, JZs, JKB, KB, KCsM, KV, KV, MA, MK, PE, PSz, SzEI, SzZ, TT, TTN, TVG, VK, YAP csoport

Birosz Erika Alfonza nővér

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja

A budapesti Szent Margit Gimnáziumban hittant tanítok. Elmondhatatlanul gyönyörű a tanári hívatás. Hittanárként nincs annál szebb, mint kísérni, támogatni, segíteni a fiatalokat, hogy rátaláljanak az Istenre. Nagyszerű dolog a fiatalok között lenni, velük kirándulni, beszélgetni, vagy sokat nevetni.

Hálásan megköszönöm az értem és szándékaimra felajánlott imát. Szívesen fogadok leveleket és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: AO, FX, JRA, SD, SzN

Bartal M. Orsolya CSSK

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

Szeretem a gyerekeket. Jelenleg 9-10 évesekkel foglalkozom, angol tanítok és napközit vezetek. Voltam óvónő, kollégiumi nevelőtanár, idősek számára foglalkozás szervező és tartottam gyógytornát.

Hálásan megköszönöm az értem és szándékaimra felajánlott imát. Szívesen fogadok leveleket és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: Bő/7 csoport, Cs-PN, JA, KF, MCs, MJ, M-KV, MM, P család, SK, SzFÓ pedagógusok

Böszörményi Géza SchP

Piarista Rend

Szerzetespap, tanár vagyok, jelenleg a nagykanizsai piarista iskola igazgatója.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: CsG, FCs család, FM, HV, KGP, SG, SzJ, TkSz hittancsoport, VA

Dóra nővér OP

Domonkos Nővérek

A domonkos nővérek közösségében élek és szolgálok nővéreimmel együtt. Sok embernek (ismerősöknek és ismeretleneknek) próbálok segíteni, hogy rátaláljanak Istenre, illetve egyre közelebb kerüljenek Hozzá. Ezt részint a prédikáció különféle formáival (felnőtt katekézisek, lelki kísérés, pszichodráma – és bibliodráma csoportok vezetése), másrészt a “természetfeletti csatornákon” (imádság, böjt) keresztül teszem, illetve teszi általam az Úr.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AI, BF, CsN, DM, DKR, DUM, FI, JS, MLK, MPV, NCs, RG, SzE&f, TM, ZA

Elmer Atya

Isteni Ige Társasága

2019-ben szenteltek pappá, jelenleg Mélykúton élek. A mélykúti plébánián vagyok szolgálatban káplánként, egy évre. Emellett egy katolikus iskolában hitoktatási szolgálatot is végzek.

Bármilyen imának örülök! Emailedre is szívesen válaszolok.

Örökbefogadói: BB, BJ-né, HT, KK, KÉ, PFM, PSzAC csoport, SzJ, TI&TI-né család, TSzE, TVG, VE, VI-né

Elvíra Hervayová nővér

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek

Fiatalokkal foglalkozom a Segítő Szűz Mária Egyetemi Kollégiumban.

Bármilyen imádságnak örülök. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: HI, HNA, MF

Eszter nővér

Domonkos Nővérek

Augusztusban tettem első fogadalmat, jelenleg Budakeszin élek. Hit- és matematikatanárnak tanulok, emellett pedig pár órában hitoktatok a helyi általános iskolában. Nagy ajándéknak élem meg, hogy gyerekeket taníthatok és segíthetek közelebb az Úrhoz, miközben én is rengeteget tanulhatok tőlük.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AT, B család, BV, CsB csoport, DFI, Gh 1-2-3.o. hittancsoport, HBI, MA, MB, NÉ, OZs

Éva nővér

Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói

Szolgálata: közösségen belüli szolgálat

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: FA, MF, SzÉ, VgyI 2. 3. osztály

Fazakas Gyöngyi Mária nővér, osm

Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói

A Szervita Nővérek Magyarországi delegációjának elöljárója vagyok. Örülök, hogy Krisztus jegyese lehetek. Az örök élet jele! 🙂

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: A, B, BA, CP, D-GR, DJÁ, KM, PC, PHR, VBM MT ministráns csoport, V-DK, VIZs, VL

Filoména nővér

Domonkos Nővérek

Jelenleg hittant tanítok és lelki órákat tartok a helyi egyházi iskolában, ahol próbálunk mindannyian szentté válni! 🙂 Időnként lelkigyakorlatokat kísérek ill. lelkivezetést vállalok, mert csodaszép dolog “besegíteni” az Istenre találásban, Istennel való együttlétben. Részt veszek a szerzetesnövendékeknek tartott közös képzéseken, ahol lelkileg én is mindig megújulok.

Bármilyen imának örülök, ami szívből jön.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AO, BTM, BE, CsL, GK, GZs, HÁ, HE, JJ, KA&KAné, KHMM, MLK& Gh 4,7 o. hittancsoportok, M-KV, PB, RD, SzZ, Te, VHZs

Géczy M. Erzsébet SSND

Boldogasszony Iskolanővérek

Nyugdíjasként latint tanítok a Svetits Gimnáziumban, felnőtteknek hittant tanítok, kántorkodom és önkéntes lektorálási és szociális munkát végzek.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és telefonhívásait.

Örökbefogadói: BME, FT&ZG, HM, HMR, MA, NI család, RJA, SzO

Gondviselésről nevezett Mária Franciska nővér 

Pálos Nővérek

Felnőttkori megtérő lévén pont az ima volt az, ami a közösségembe vonzott. Így nemcsak, hogy nagyra értékelem az imát, hanem nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és örömmel veszem ha imádkoznak értem. A közösségben végzett szolgálatom házi munkák, illetve a liturgia szépítésén a gregorián ének tanulmányozásával töltöm. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Egyszeri levélváltást szívesen fogadok, hogy megköszönjem annak, aki imádkozik értem.

Örökbefogadói: BÁ, BN, FK, HK, MA, MK, SE, SzJ, T csoport, VP

Gajdácsi Anikó

Szociális Testvérek Társasága

2016-ban tettem örökfogadalmat, idén leszek 40 éves. Óbudán dolgozom támogató szolgálatnál, gondozónőként. Munkatársaimmal fogyatékkal élőket segítünk.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: AA, AL, DBÉ, FM, KA, KB, TA, VK, WJ, WM

Guadalupe nővér

Jézus Szíve Nővérek Társasága

Mexikóban születtem. Spanyolul, angolul, franciául beszélek. Jelenleg magyarul tanulok. 2018-ban jöttem Magyarországra.

Bármilyen imát hálásan köszönök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük személyesen, akár szentmisén is.

Örökbefogadói: AMM, BK, BM, CA, CB, DE, LL, EB, FÁ, FM, GZs, GyND, HR, HA, HBA család, HR, HV, KHMM, KR, MM, NN, SB, SE, SH, SZs, SzM, SzJné, TZ, WH

Herman Judit CJ nővér

Congregatio Jesu

Három fős közösségben élek Piliscsabán. A helyi katolikus általános iskolában tanítóként és hitoktatóként tevékenykedem.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: CB, GB, IH, KVO, OTO, TSM, UZs

Heim Kata RSCJ

Szent Szív Társaság (Sacré Coeur)

Örökfogadalomra készülő, Szent Ignác-i lelkiséget élő, pedagógusból lett szerzetesnő vagyok. Hálás vagyok, hogy fiatalok, fiatal felnőttek mellett lehetek egyénileg és csoportban is életük egy adott szakaszában, döntéseikben, hivatásuk megtalálásában. Tevékenységeim közül talán a lelki beszélgetések és a lelkigyakorlatok kísérése adja a legtöbb örömet és istentapasztalatot, amit idén már az online térre is kiterjesztettünk. 

Bármilyen imát hálásan köszönök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük személyesen, akár szentmisén is.

Örökbefogadói: BE&JÉ, BA, ÉR, FÁ, HPE, KA, KÁ, KCs, K-MK, K-MF, MF, SA, VZs

Hiba György

Jézus Társasága

Jelenleg az Inigo ifjúságpasztorációs csoportban dolgozom. A Jezsuita Roma Szakkollégium lelkésze is vagyok. Végül a Jézus Szíve templomban lelkipásztorkodom.

Bármilyen imádságnak örülök. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és találkozom is velük szentmise keretében.

Örökbefogadói: AV, CsDA, FVB, GG, HÉ, MM, PJ, Pzs, SnéLB

Ilyés Erika nővér

Tisztítótüzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek

Szeretek a Jóisten jelenlétében élni. Minden jóban segíteni, bármi legyen is az.

Teljesen rábizom az imádkozó személyre, egyszerűen jó tudni, hogy valaki imádkozik értem… Szívesen veszem az öröbefogadóim leveleit, és találkozom is velük.

Örökbefogadói: HA, KPR, MJ, ÖK imacsoport, RL, SA, SE, SK, SzA

Jézus Szentséges Szívéről nevezett Mária Erzsébet nővér 

Pálos Nővérek

Nagyon örülök a lehetőségnek. Imádkozó közösség tagjaként nagyra értékelem az imát. Szívesen imádkozom én is azért, aki majd hordozni fog. Jelenleg gazdasági ügyekkel foglakozom a rendben és még sok apró szolgálattal. 

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: BG, BTM, DO, FH, GM, KE, KM, PBK, ZZM

Katalin Ildikó nővér OCD

Sarutlan Kármelita Nővérek Szerzetesrend

Az erdélyi Kis Szent Teréz Kármel közösségének tagja, jelenleg perjelnője vagyok. Nyáron kertész vagyok, télen kazánfűtő, gyertyadíszítő, hobbiból fordító. Főként azonban Isten előtt állok imádkozva mindenkiért.

Bármilyen imának örülök, és hálásan viszonzom. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, de csak rövid választ tudok ígérni.

Örökbefogadói: FA, MJ, PÁ, PMM, VBA,

Kató nővér

Tisztítótüzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek

Féltékenyen szeret az Isten, alkalmas időben gondviselésében átültetett egyik virágoskertjéből egy másikba, hogy ott növekedjek tovább – hála Néki érte!
Kísérjem a rámbízottakat – a legrászorultabbakat is – életük során és haláluk után is teremtettségük céljának eléréséig, imával, szolgálataimmal a tisztulás útján.
“Minden jóban segíteni, bármi legyen is az!” (Gondviselésről nevezett boldog Mária)

Minden fohászért hálás vagyok, különösen azokért az emberekért mondott imákért, akiket én kifelejtek! Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: KFZ, KPR, MF, MJ, PI, PZs, SA

Kelemen Eszter Klára SSS

Szociális Testvérek Társasága

Munkaidőm legnagyobb részében a Szociális Testvérek Társasága központi irodájában belső szolgálatban dolgozom pénztárosként és házaink karbantartási munkáit koordinálom. Az Oázis Lelkigondozó Szolgálat keretében önkéntes lelkigondozóként találkozom a hozzánk fordulókkal. Bőrműves népi iparművész vagyok, a Hagyományok Háza Nyitott Műhelyének munkájában veszek részt, valamint megrendelésre is készítek bőrműves tárgyakat.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: AT, DTMM, KSzZs, MF, NM, SE

Kelemen testvér

Ferences Rend

Káplán vagyok a szegedi ferences plébánián. Emellett lelkigondozással, lelkigyakorlat kíséréssel foglalkozom.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: CG, Cs, FSZO közössége, GZs, HT, J, JMS, KA, KÉ, KHMM, KT, MEL, MLK, NA, NJ, PBK, SA, SP, SzEI, SzK, SzK közösség, SzP csoport, SzM, SzZ, VV, WM

Kiss Mária M.Viktória nővér SDR

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja

Kárpátalján születtem. 2000-ben 18 évesen léptem be rendünkbe. Jelenleg Budapesten a Tartományházunkban szolgálok, ahol konyhai-és házfőnöknői feladatokat látok el.

Hálásan köszönöm az értem mondott imákat.
Imádkozom én is azokért, akik értem imádkoznak.

Örökbefogadói: BE, DMM, KAGy család, KM, ON, PZ, TGy

Koronkai Zoltán SJ

Jézus Társasága

Villamosmérnökből lettem jezsuita. Jelenleg a rendi központunkban dolgozom, mint a tartományfőnök segítője, másrészt fiatalokkal foglalkozom az Inigo csoport vezetőjeként, ide tartozik a Szentjánosbogár közösség lelki vezetése és a Magis programok szervezése. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BK, BK, BZs, CsDA, ÉPSÁI & AMI 5a osztály, HAE, HPE, LM, LZs, PÁ, PZs, SzJ, TJ

Kovács Kati FMA

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek

Budapesti közösségben élek, de a hét több napján Tordason, az iskolában és a szalézi oratóriumban próbálom segíteni a gyerekeket és a fiatalokat, hogy felfedezzék az Emberszerető Istent. Köszönöm, hogy imádkozol értem és a rám bízottakért!

Napi egy Üdvözlégyet kérek az örökbefogadóimtól. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük személyesen, vagy szentmise keretében.

Örökbefogadói: DCsZs&FA TL csoport, ON, PA, SB, SzZs

Labancz Zsolt 

Piarista Rend

Szolgálata: Jelenleg a váci piarista közösség tagja és az iskola latin tanára. A piarista noviciusok képzésébe is bekapcsolódik a magister mellett.

Nagyon köszönöm, ha naponta egy rövid időre tudsz rám és a ránk bízott gyerekekre, fiatalokra gondolni imádságodban.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: Gh 1.2.3. osztály, GP, HE, RK, RKJ, SzJné, TkSz hittancsoport, TM, TZs

Lucetta nővér

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja

Ferences szerzetesnő vagyok. Küldetésem a közösség és a kórház felé szól. Elöljárói, intézményfenntartó feladatok mellett lelkigondozó és infekciókontroll területen is szolgálok a kórházban. Számomra nagy örömet jelent, amikor tapasztalom ahogyan az IGE életemben/életünkben kinyilatkoztatja magát. Deo gratias!

Hálatelt szívvel gondolok örökbefogadómra/imra, szükségem van akár pici fohászukra is, mert csak egy szeretett törékeny ember vagyok. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: B-CsK, FM, HV, KAÁ, LV, LZs, SzT

Magó M. Teréz nővér

Ferences Szegénygondozó Nővérek

Idősek és szegények között szolgálom az Urat.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: AKF, DO, HFI&E, HJ, JI, KV, PI, PZs, RG, SJ, SzA, VB,

Maros Ildikó testvér

Szociális Testvérek Társasága

Egészségügyben dolgoztam. (Ápolónő,eü.szakoktató). Részem volt a Győr-Ménfőcsanaki Evangelizációs Centrum munkájának elindulásában és folyamatában önkéntes szolgálóként. Mozgásszervi és egyéb betegségeim miatt ma háttérszolgáéatos vagyok 75 évesen.(Februárban újabb térdprotézis műtéttel.)

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadom az örökbefogadóim leveleit, hívását.

Örökbefogadói: CsZ, MJ, MZ, SzT, VE

Mária Ágnes nővér

Pálos Nővérek

Egy monasztikus közösség tagja vagyok, és nagyon fontosnak tartom az imádságot. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért. A közösségünkben az egyháziruha készítésével foglalkozom, és egyéb szolgálatokat teljesítek. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: CsO, HÉVFK csoport, KA, RO, SE, TVG

Márton O.Praem.

Csornai Premontrei Prépostság

Szolgálata: Elöljáró

Örömmel fogadom az imát, amit a felajánló végez.
Szívesen találkozom majd az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: A, BB, BCs, Bük 7. osztály, HV, LG, LJ, LR, PAK, PK, PZ&A&BB, SzT, TA, TM, 5B hittan

Molnár Lehel SchP

Piarista Rend

Tanítok a piarista közösség gödi szakképzőjében és budapesti gimnáziumában. A tartományban a hivatáskultúra és hivatásgondozás előmozdításáért és az erdélyi jelenlétünkért vagyok felelős. Igyekszem segíteni a rám bízottak boldogulását.

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: BÁ, BE, BL, FI, Km, TkSz hittancsoport

M. Petra nővér

Sarutlan Kármelita Nővérek Szerzetesrend

Isten arcát keresem nap mint nap két óra csendes imában, a szentmisében és a zsolozsmában. Őt dicsérem és közbenjárok minden ember – különösen a papok és a papságra készülők – megszentelődéséért és üdvösségéért, mellette pedig végzem a közösségem által éppen rám bízott munkát.

Minden szívből jövő imát hálásan köszönök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BÁ, BSG, HV, HV, KA, KNZ, MF, SzJné SzM

Nelli Jézus kistestvére

Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség

Charles de Foucauld lelkisége nyomán a barátság apostolságát élem, személyes kapcsolatok által a körülöttünk élőkkel és a társadalom peremére szorultakkal /20 éven át dolgoztam a HIV fertőzőtt és AIDS betegek között/.Budapesten a 9. kerületben négyen vagyunk egy nemzetközi testvéri közösségben. Életünk középpontja a Jézussal való személyes kapcsolat, szemlélődő imádság “sokakért”.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: HIné, KM, SA, SK, SK

Pelka Anna Maria SDS

Isteni Üdvőzítő Nővérei

Lengyel vagyok, majdnem 15 éve élek Magyarországon. A lelkigondozói és mentálhigiéné szolgálatnál (Oázis) szolgálok. Az ifjúsági csoportokat és házas csoportot kísérek. Szeretek túrázni, zenét hallgatni és jó könyveket olvasni.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: DS, KLGy, LM, NT család, PÁ, SzE, SzJné, SzGy imacsoport

Péter testvér

Mária Iskolatestvérek

Szolgálata: Ifjúsági pasztoráció: 3 gimnáziumban a lelkiséggel foglalkozom. Lelkinapokat tartom fiataloknak.

Örülök bármilyen imának, ami a szívből jön.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, hívásait és örömmel találkozom velük személyesen is.

Örökbefogadói: MF, M 6. osztály, MJKÁIÓ csoportja, NHMÁI hittan 7.o.1, SzD, SzM imaközösség, TP

P. Juhos Ferenc SVD

Isteni Ige Társasága

A Felvidékről származom, 1999-ben jöttem Magyarországra mint örökfogadalmas szerzetes testvér. A cursilloban dolgoztam és dolgozom ahogy csak tudok. Körömben dolgozom hivatalosan a cigánypasztorációban.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük.

Örökbefogadói: BA, BE, Bő/6F csoport, BG, D-GR, DLS, GG, HV, KAGy család, KAB&Sz-KA, KK, KN, ME, MM, OSz imacsoport, SzGy&N, SzA, TI, V közösség

Staat Iria FMVD

Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség

Németországban születtem, 2002-ben jöttem Magyarországra. Nagy öröm számomra, hogy 1991 óta Istennek szentelhetem életemet az imádság és az Ige szolgálata által, és Isten eszközéként másokat kísérhetek lelki útjukon.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, hívásait és örömmel találkozom is velük személyesen.

Örökbefogadói: BE, CsDA, HLO, M

Szabolcs testvér

Magyar Pálos Rend

Örökfogadalmas szerzetespap vagyok. Jelenleg a pécsi Lyceum templom templomigazgatója. Pálosként a legfontosabb feladatom a rendi karizma megélése, amelyben kiemelt szerepet kap a szentmise bemutatása prédikációval és a gyóntatás, a lelkek erősítése.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük.

Örökbefogadói: AA, B imacsoport, BM, F család, FCsCs, HP, HR, KA, KBK, KÖ, M, NE, OB, RR, SN, SzEI, SzG, SzG, SzZs, TI, TT, VK, VPI

Szakál Ádám Márton

Piarista Rend

Gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szerzetes-tanár vagyok. Jelenleg tartományfőnökként is igyekszem vezetni a piarista világban élő és együtt dolgozó szerzeteseket, tanárokat, csoportvezetőket, diákokat, fiatalokat, munkatársakat. Tartományfőnökként segítem és látogatom az intézményeinket, segítem a szerzetes- és más közösségeket, Budapesten pedig kísérek egy fiatal felnőtt csoportot, valamint tanítom a kiváló 7.a osztályt hittanra a gimnáziumban. Szeretek túrázni, főzni és rajzolgatni. Az ima pedig mindig rámfér, már csak a rám bízottak miatt is.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BV, KGy család, MGA, MH, ÓK csoport, SzEI, TkSz hittancsoport, VP

Fotó: Merényi Zita

Szaniszló Ince OP

Szent Domonkos Rend

Szolgálata: Tanár

A NEK imáját kérem minden nap.

Örökbefogadói: BM, BRK, BZs, GyB, SB

Szentlélekről nevezett Mária Dominika nővér

Pálos Nővérek

Kicsit idősebben kaptam a szerzetesi hivatás kegyelmét illetve sokáig tartott míg eltaláltam a helyemre. Fontosnak tartom az imát, köszönöm annak aki imádkozni fog értem. Jelenleg kántori szolgálatot (szakmám zongoratanárnő volt) látok el a közösségben és én gondoskodom a nővérek étkezéséről. Mindkettőt szeretem végezni a nővérekért. 

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: BZs, SzM imacsoport, PJ, SzT

Tamás atya

Jézus Társasága

Diaszpóra egyik magyar közösségét szolgálom immár három éve. A COVID különösen szétszórta közösségünket, így azért kérem az imát, hogy a Lélek erejével tudjunk bátrak, kreatívok és a reményt megtartók lenni.

Bárminek örülök, ami közel áll az imádkozó szívéhez.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AZ, B, BZs, CÁ, FVB, GyE, KÉ, MP, NyGJ, NyK, VJ

Tokodi László testvér

Szent Domonkos Rend

Az evangelizáció éltet és hajt, hogy a lehető legtöbb embert elvezessek Krisztushoz. Felnőtt megtérőkkel, katekumenekkel és utógondozásukkal foglalkozom főképp. Mellette YouTube-ozom is, a Prédikátorok-csatorna az enyém a kis pingvinnel, mert mi domonkosok feketék és fehérek vagyunk.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, hívásait és örömmel találkozom is velük személyesen, vagy szentmisén is.

Örökbefogadói: BR, BM, BNT, BTM, DB, JH, KI 6.a hittanosok, KVO, JMSz, LL, MP, MKE, MR, OE, PZs, SAE, SzK, SzBaP csoport, SzL, TA, TÉ, TVG, VM, VM, VSzA, ZA

Tóth Ugyonka Helga FMA

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek

Két éve tettem első fogadalmat, azóta az egri közösségünkben élek és tevékenykedem különféle ifjúságpasztorációs területeken. Emellett kémiatanár-matematikatanár szakon tanulok, úgyhogy minden imádság rám fér. 🙂

Bármilyen rendszeres imának örvendek.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: HKZs, FA, FSzH, MB, MF, NA, PZs, RD, T-KB, TUK

Tyukodi Beáta SJC (Bea testvér)

Jézus Szíve Társasága

A szatmári egyházmegye ifjúsági irodájának a munkatársa vagyok és a hivatásgondozó munkacsoport vezetője.

Minden imának örülök és hálásan köszönöm.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BHL csoport, F csoport, ON

Veronika Mária nővér

Nyolc Boldogság Közösség

Szívügyeim: lelkigondozás, foglalkozás a legszegényebbekkel, Biblia, tanítás. Mindehhez belső ima és örömteli közösségi élet.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: BF, BM család, BR, DE, FM, GyLM, GyMA, HP, HV, IV, IJ, KB család, KPGI, MF, MJ, PZs, Sz csoport, T család imaköre

Veronika nővér

Egyházközségi Nővérek Társasága

1990-ben kezdődött a kapcsolatom a közösséggel,  szétszóratás után én voltam az első új fogadalmas tagja az egyházközségi nővéreknek, a régi 12 nővér között. Akkoriban egy budapesti kápolnának voltam a gondnoka, közben elvégeztem a hitoktatóképzőt, áldoztatási engedéllyel betegeket látogattam: áldoztattam őket, és plébániairodán dolgoztam.  Most egyházközségi hozzájárulást szedek és az időseink gondozásával igyekszem Isten országát építeni.  

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: AG, BÉ, HIné, HT, MT, SKS, SzA, VM

Vitális Gábor SDB

Don Bosco Szalézi Társasága

Szalézi szerzetesként az egyik legszebb dolog, hogy átadhatom a fiataloknak Isten örömhírét.
Naponta egy Üdvözlégy… imát kérek. Emailedre is szívesen válaszolok. Légy vidám és tedd a jót, mondta Don Bosco. 

Napi egy üdvözlégy Mária.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, hívásait és örömmel találkozom is velük személyesen, vagy szentmisén is.

Örökbefogadói: AZs, BJ, FSzH család, GBA, GN, HZs, KD, KP, NMR, OJ, PA, RZs, SzG, SZS, SzI, TA, TI, VBA, VDR

Ben atya

Isteni Ige Társasága

Dél Indiából származom és 2003 október 9-en érkeztem Magyarországra. Nyelv tanulás után Zugligeti szent család plébánián káplánként szolgáltam közel két év. 2007 márciusától vagyok a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. 

Amikor tud, szívből mondjon egy rövid fohászt értem. Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: AMK csoport, BZ, GB, GKÁI csoport, Gh 5-6.o. hittancsoport, GM, KGA, KM, LL, LNL, NM&J, PCsE, RP, SÉ, SK, SzBSzS, TK, VE, VK

Csaba atya (Szász Csaba LC)

Krisztus Légiója Kongregáció

Küldetésem egyik fő eleme, hogy Krisztus szeretetét közelebb vigyem különösen a fiatalokhoz, de a nem annyira fiatalokhoz is. Mindennapi teendőim része a napi szentmise bemutatása a Szent II. János Pál iskolaközpontban, a gyóntatás, a személyes lelkibeszélgetés/vezetés, az imádság, az ECyD vezetése és Regnum Christi tagok lelki segítése. Isten szeretetét így próbálom tovább adni az embereknek.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük személyesen, vagy szentmise keretében.

Örökbefogadói: BJ, HFI&E, HJ, KI, ML imacsoport, SE, SZI.8.b

Czupy Zsuzsa nővér

Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség

Idén lesz 20 éve, hogy Magyarországra jöttem misszióba. Lelkigyakorlatok kísérésével, lelkivezetéssel, apostolképzéssel, evangéliumot élő és evangelizáló közösségek létrehozásával és segítésével foglalkozom. Legnagyobb vágyom, hogy az emberek az élő Istennel találkozzanak, és Benne és az Egyházban igazi otthonra találjanak.

Minden imádságnak örülök, majd a Szentlélek biztosan megsúgja, mire lesz szükségem.
Szívesen találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: CsDA, KDM, OSz imacsoport, TB, WM

Czeglédi Zsolt

Piarista Rend

Jelenleg a budapesti piarista gimnáziumban és a rendtartományi kongregációban dolgozom óraadó tanárként, lelkipásztorként, tartományi asszisztensként.

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: GM, HL, TkSz hittancsoport, TPB

Dominika nővér

Domonkos Nővérek

Jelenleg a kőszegi házunkban élek és némi hittan tanítás mellett tanulgatom, hogyan lehet kollégiumi nevelőként az Urat megismertetni, megszerettetni a rám bízottakkal, de ez a fontos számomra minden találkozásban, lélekápolásban, meghallgatásban, lelkinapokon…

Bármilyen imádságot, egy-egy fohászt szívesen fogadok. Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és találkozom is velük.

Örökbefogadói: RK, MF, MK, SnéLB, SzAA, VE

Domi nővér

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja

Jelenleg egyetemi kollégiumunkban tevékenykedem nevelő tanárként, lelkigondozóként. Igyekszünk a fiatalokkal mindenben felfedezni és megmutatni Isten jóságát és hatalmas szeretetét, legyen az dicsi, progi, sütizés vagy társasozás… hiszen minden az Ő dicsőségére van!

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AO, CsO, HZ, HSE, KFK, LZs, MF, SB, SZI.8.b

Dósai Attila Sch. P. 

Piarista Rend

Piarista szerzetestanár vagyok. Gimnazista diákokat tanítok, főleg történelem és irodalom tantárgyakból. Osztályfőnöke vagyok egy 11-es osztálynak. 

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: BÉ, ECs csoport, KMB, KN, KR, LK, SG, SzKT, TkSz hittancsoport, TM

Elek László SJ

Jézus Társasága

Leginkább a miskolci jezsuita gimnázium iskolalelkészségén szolgálok, de a Regnum Marianum közösségben is feladatom, és cserkészkedem is.

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: BZs, HK, LO, SzJné, TLÁ, UÁ, VR, ZsT&PM család

Erzsébet Jézus kistestvére

Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség

Boldog Charles de Foucauld e gondolatát szeretném élni a mindennapokban, mint nyugdíjas és lelkiségének terjesztésében elkötelezett követője. „Nem abban a mértékben teszünk jót, hogy mit mondunk és mit teszünk, hanem abban a mértékben, akik vagyunk, a cselekedeteinket kísérő kegyelem mértékében, abban a mértékben, ahogy Jézus él bennünk.”

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: AN, BR, KM, ML, SK

Etelka nővér

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek

Boldog Don Bosco nővér vagyok. Egész szerzetesi életemben gyerekek és fiatalok között voltam, ami számomra nagy örömet jelentett. Jelenleg imával támogatom a Rendünknek küldetését és ha tudok segítek hétköznapi feladatokban.

Naponta egy Üdvözlégy Máriát szeretnék kérni.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BA, Bő/6L csoport, DMA, GZs, Gy család, JGy, M, NM, PK, TE, VGy, ZsK

Éva nővér (bal) és Gabriella nővér (jobb) 75. születésnapján

Éva nővér és Gabriella nővér

Tisztítótüzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek

Mindketten a Krisztina körüt, Farkas Edit szeretet otthonban élünk. Pici imaközösségünkkel, a bentlakókkal imában hordozzuk a világ jelenlegi problémáit. Csodálatos, hogy minket is imában hordoztok, így kölcsnös kapcsolatban vagyunk egymással és a Gondviselő Atyával.

Minden imádságnak örülünk.
Szívesen vesszük az örökbefogadóink leveleit.

Örökbefogadóik: MF, MRK SzJ közösség, PZs, SÁ, UE

Farkas M. Ágnes n. SDR

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja

Megváltós Nővérek tartományfőnöknője vagyok, valamint óvodapedagógus a piliscsabai óvodánkban.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AO, FA, KSzZs, LB, MF, VA

Fecske Orsolya testvér

Szociális Testvérek Társasága

Jelenleg hűvösvölgyi házunkban élek. Fontos számomra a Szeretet, a szépség, és a remény szolgálata, bármilyen területen is legyen rá alkalmam.

Hálásan köszönök minden imádságot, magam is szeretettel viszonzom!
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AA, DTTM, FÉ, FFF3 közösség tagjai, MF, NA, P család, SÉ

Gabi nővér

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Jelenleg lelkigondozói képzésben vehetek részt, emellett plébániai munkatársként végzek szolgálatot. Egy egyesület tagjaként pedig kiszolgáltatott helyzetben lévő, nehéz sorsú lányokat, nőket igyekszem segíteni.

Bármilyen imádságnak örülök.
Ha örökbefogadóm szeretne velem kapcsolatba kerülni örömmel veszem, ha “csak” imában hordoz, azt is hálásan köszönöm.

Örökbefogadói: BE, MÁ, MF, SK, SzSzJ, TG,

Gabó apó

Don Bosco Szalézi Társasága

Szalézi szerzetes, cserkész, az Újpest-Megyeri Plébánia plébánosa

Napi Úrangyala és egy napi tetszőleges ima/és vagy jótett amit kérnék.
Szívesen fogadok leveleket, hívás és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: FIK, FMÁ, HLO, NA, PB, PI, P őrs, SM

Gamon Ewa FMA

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek

Már 22 évvel ezelőtt rátaláltam a Szalézi karizmára és teljesem magaménak érzem. Ezt a küldetést több módon élhetem meg, oratóriumban, iskolában, plébánián találkozhatok a gyerekekkel és a fiatalakkal. A Számomra nagyon fontos, hogy segítsek a gyerekeknek/fiataloknak személyes kapcsolatot építeni Jézussal és meglátni a társaiban a testvérét Krisztusban.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és találkozom is velük.

Örökbefogadói: ÁL, BF, BV, FPK, GM, HKZs, MF, SzB, VFS

Getszemániban szenvedő Jézusról nevezett Mária Rita nővér 

Pálos Nővérek

Fontos az ima. Nem is tudnám elképzelni a napomat nélküle. Különösen a szentségimádás a lételemem. Jelenleg elöljáró helyettes és noviciamesternő vagyok. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BF, KBK, KR, KVO, PH

Hadházi Jácinta OP

Domonkos Nővérek

A szerzetesi életem elején állok, 2020-ban tettem első fogadalmat. Hittant tanulok, és részt veszek a hitoktatásban is (amennyire a járványhelyzet engedi).

Hálásan köszönök minden imát.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BGy, BL, DM, FA, FMB, GM, Gy család, HÁ, MF, NM, OJ, ÖE, SSzA, SzA, SzAKB csoport, TK

Hedvig SSND

Boldogasszony Iskolanővérek

Tanítónő és hitoktató vagyok. Jelenleg a makói Szignum Iskolában és a Szent István Király Plébánia közösségében szolgálok.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: DE, HI, KA, RJA

Irén testvér

Szociális Testvérek Társasága

Most lettem nyugdíjas. Egy nagyszerű katolikus iskolában dolgoztam. Mély vágyam, hogy megvalósuljon: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Bármilyen imádságnak örülök.
Találkozzunk az Eucharisztikus Kongresszuson.

Örökbefogadói: BK, LL, VE, VI, VPN

Jaume testvér

Mária Iskolatestvérek

Szolgálata: cigány pasztoració gimnáziumban, pasztoralis tervezés

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: FM, HV, KG, KHNO, RR, SzD

Jézus Szent Arcáról nevezett Mária Veronika nővér 

Pálos Nővérek

Imádkozó közösség tagjaként nagyra értékelem az imát és magam is sokat miádkozom másokért. Így örülök, hogy engem is hordozni fog valaki. 

Minden imádságnak örülök.

Örökbefogadói: KA, PA, PGT, PK, VM

Jyothi nővér

Isteni Üdvőzítő Nővérei

Szolgálatai: Rendi irodában, Ágota Gyermekvédelemi szolgálatnál

Örömmel várom örökbefogadóim leveleit, hívásait, találkozom is velük szívesen akár szentmise keretén belül és nagyon szépen köszönöm, hogy valaki imádkozik rendünkért és értem is.

Örökbefogadói: HE, JS, LG, M család, MF

Kirner Antal Zoltán

Don Bosco Szalézi Társasága

Jelenleg tanulok a Szalézi Pápai Egyetemen szalézi lelkiséget, lelkiségi teológiát, hivatások és az ifjúság pasztorációját.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BÁ, DBÉ, ECO közi, EG&SB, FSzH család, KBR, KD, KK, L, PHA, PT, SP, ST, TKSz család, VEA, VGy, ZBA csoport

(Bangó Beáta M.) Klára nővér

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata

Kiskunfélegyházi közösségünkben élek, hittant tanítok intézményünk, a Constantinum középiskolai részlegén 🙂 és lelkigondozással foglalkozom.. A kreativitást és sok türelmet igénylő tevékenységek vonzóak számomra, és jól érzem magam dombos-hegyes tájakon. Mindig igyekszem magam a jóval elfoglalni, hogy ne érjek rá a rossszra.

Egyetlen értem mondott fohász is megörvendeztet és hálával tölt el.  Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BJ, BME, FSK, GB, GZs, IKA, JL, KM, LL, MF, PA, SzK, SzK, SzT

Kovács Virág Kata fmm

Ferences Mária Misszionárius Nővérek

Virág a szerzetesi nevem. Első fogadalmas nővér vagyok, 5 éve léptem be a Társulatunkba. Elsősorban ifjúságpasztorációban vagyok önkéntes, ám szeretek dicsőítő imaórákat szervezni a kápolnánkban. Szeretek verseket írni.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük személyesen, akár szentmisén is.

Örökbefogadói: FB, GV, HCs, ICs imakör, MF, MK, NSM, PI, SzI imacsoport, VBA, VS

Kristóf Márta Martina OP

Domonkos Nővérek

Nyugdíjasként imádkozom a fiatalokért. Otthoni háttérszolgálatokat végzek (házimunka). Szent Margitot követem az engesztelésben.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim hívását.

Örökbefogadói: BJ, BM&VD, FB, NHM, RK, SK

Krisztina nővér

Szent Ferenc Kisnővérei

Jelenleg a Miskolci Egyetem Ökumenikus Egyetemi Lelkészségén szolgálok. Közösségem médiafelelőse vagyok és elkezdtem a hivatásgondozó team-ben segédkezni.

Bármilyen értem mondott imának nagyon örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AP, DPG, FÁ, FM, HIné, HV, H-VF, M, M imaközösség, MÉ, MF, KFné, KJ, L-Oné, PZ, PZs, SÁ, SzJ, SzNN, TK, TSK

Krisztina nővér OCD

Sarutlan Kármelita Nővérek Szerzetesrend

A magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek közösségében élek, 2017-ben tettem kisfogadalmat. Imádságaimban hordozom a világot, minden embert, aki imáinkat kéri (és azt is, aki nem kéri), emellett végzem a feladataimat a varrodában, házi munkáknál, portán, illetve amire éppen szükség van.

Előre is nagyon szépen köszönök minden értem mondott imát, bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: Á őrs, BÉ, B kör, Bm, BI, BM, CJ, DO, FD, F-SzM, HE, HV, IJ, JP, KÉ, KÁ, KB,KJ, KR, MAK kicsoport, MF, MM, NV, OZ&Zné, ON, PÁ, PA, RD, SZs, SzMÓ nevelőtestülete, SZI 5.a, SzIné, TR, TE, VA, WA, WM

Labundy Mária Ágnes o.s.m.

Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái

Jelenleg örök fogadalomra készülök, most az idős nővérek szolgálata a feladatom. A rendbe 23 évi házasság után léptem be. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AMM, BR, K-DO, K&X házaspár, KVO, NK, OAK, PC, PSz, VA

Lobmayer Imre SP

Piarista Rend

Vácott tanítok a Váci Piarista Gimnáziumban technikát és kémiát. Régebben matematikát, fizikát és hittant is tanítottam. A tanítás mellett a piarista novíciusok (szerzetesnövendékek) képzője is vagyok. Szívesen tartok a diákoknak lelkigyakorlatot, mert a nevelésben leginkább az a szívügyem, hogy az Istenhez vezető úton segítsem őket. Szeretek kirándulni a novíciusokkal és a diákokkal.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: Cs család, ECs csoport, FSz család, KMM, KőSZMK, TkSz hittancsoport, SzD, VPG28B

Marika nővér

Egyházközségi Nővérek Társasága

Fogadalmas egyházközségi nővérként, teljes odaadottsággal Jézusnak, életcélom Isten országának építése, minden lehetséges módon. Elsősorban plébániai munkával a hívek, az egyházközség segítése, apostolkodás, életvédelem, lelkigyakorlatok vezetése… A világban apostolkodva, Jézus örömhírét hirdetve társakat várok a közösségünkbe lelkipásztori munkatársnak – nővérnek, illetve társult tagnak. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: BÉ, BM, CsE, DE, GL, MT, RG, SKS, TE, TM, TZs, VK

Mária nővér OP

Domonkos Nővérek

Nagyon fontos számomra az imádság, a liturgia, Isten szeretetének szemlélése. Jelenleg liturgiával, egyházzenével, különösen a gregoriánnal foglalkozom.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AJ, BSG, BTM, CI, FAM, JR, NHMÁI hittan 7.o.2, SzG, SzM imaközösség

Márta nővér OCD

Sarutlan Kármelita Nővérek

Hiszem, hogy az Úr vágya az emberek boldogsága itt a földön és a Mennyek Országában. Saját életemben megtapasztalva Isten szeretetét, az a vágy gyúlt bennem, hogy ugyanezt kieszközöljem sok ember számára. Különösen hordozom imáimban a nagy bűnösöket, mindazokat, akik nem tudnak szeretni, és a súlyos betegeket. Hálásan fogadok minden értem mondott imát és viszonzom.

Bármilyen imának vagy fohásznak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BD, BJ, CK, EZsÁ, GO, HE, HV, KA, MK, PZ, RD, SzJné, TA, VBÁ

Milánkovics Tímea rscj

Szent Szív Társaság (Sacré Coeur)

Magyart és angolt tanítok egy katolikus iskolában, teológiát tanulok a Sapientia Főiskolán és a rendünk hivatáspasztorációs teamjében tevékenykedem, szolgálok.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük.

Örökbefogadói: GK, PÉ, PKO

Nagy Ágnes FMA

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek

Még ideiglenes fogadalmas nővér vagyok, de hivatásomban elkötelezett a fiatalok szolgálatában. Igyekszem Isten eszköze lenni a rámbízottak körében!

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen fogadok leveleket, hívást és találkozom az örökbefogadóimmal.

Örökbefogadói: BS család, CsN, (GJ)NÁ, GM, HM, HLO, LH, MA, NNV, P család, SzCs, SzJ, SzM, TTJ, ZsG

Rácz Boró SSS

Szociális Testvérek Társasága

Az ELTE Humánökológia mesterképzésére járok. Szeretnék az ökológiai és szociális válság enyhítésén munkálkodni.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BI, F, MF, PK, VR

Rita nővér elhunyt 2021 március 21.

Egyházközségi Nővérek Társasága

75 évvel ezelőtt egy lelkigyakorlaton ismertem meg az egyházközségi nővéreket, sokszínű munkájukból leginkább a hitoktatás vonzott. Egész életemben plébániákon éltem, igyekeztem a plébánosok jobbkezeként dolgozni a hívek között. Az adószedés komoly családpasztorációs lehetőség volt, mely által sokakat tudtam közelebb segíteni Jézushoz. 3 éve még hittant tanítottam, amit most 95 évesen, és a járvány idején sajnos már nem tudok megtenni.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BF, BI, BP, GyMA, HMR, KR, MA, PH, SzB, SzM, VJ

Rita testvér

Szociális Testvérek Társasága

Szociális testvérként igyekszem a Megszentelő Szeretet küldetésében járni. Ennek elsődleges színtere világi munkahelyem, ahol pénzügyi területen dolgozom a közszférában. Emellett a a lelki élet gazdagításán próbálok munkálkodni a zsirai egyházközségben, valamint a Szombathelyi Ház testvéreivel együtt az egyházmegye egyes programjaiban való közreműködéssel. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem, ha az örökbefogadóim szeretnének kapcsolatba kerülni velem.

Örökbefogadói: BÉ, FIK, KG, NI, PVZs, SC KNFE csoport, SzJ&M, Zs.7.osztály

Sabu Joseph

Don Bosco Szalézi Társasága

Szolgálata: Rendházigazgató

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, hívásait és örömmel találkozom is velük személyesen.

Örökbefogadói: BG, BK, CsB, DE, FCs, HR, HV, MA, MA, MF, MLK& Gh 4,7 o. hittancsoportok, ÓSzÁI 4. osztály, PSz, SzRFB imacsoport, VGy, ZA, ZsG

Stafford Kriszta nővér

Jézus Szíve Nővérek Társasága

Jelenleg Pestszentlőrincen lakom a rendtársaimmal együtt és az apostoli munkánk az evangélium hirdetése sok formában. Lelkigyakorlatokat tartunk, hitoktatást végzünk és tovább képzéseket tartunk katekétáknak, különböző egyházmegyékben. Amerikában születtem és ott léptembe a közösségünkbe, és 1992 óta Magyarországon szolgálok, ahonnan indult a közösségünk.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, hívásait és örömmel találkozom is velük személyesen, vagy szentmisén is.

Örökbefogadói: BE, HD, GyR, MJKÁIÓ csoportja, MLK, SzJné, ZA, ZsJ

Fotó: Lambert Attila

Szár Gyula Gergely OPraem

Csornai Premontrei Prépostság

2003-ban lettem szerzetes a Csornai Apátságban, 2008-ban szenteltek pappá, jelenleg a Szombathelyi Rendházban élek. Papként Szombathelyen és Szentgotthárdon szolgálok, hittanár vagyok a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban, cserkészvezetőként is tevékenykedek.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit, hívásait és örömmel találkozom is velük személyesen, vagy szentmisén is.

Örökbefogadói: DA, FMÁ, IZ, MB, PGM, SzBZ, SzEI, SzLJ, SzZs

Szent Keresztről nevezett Mária Magdolna nővér

Fontos számomra az ima az Istennel való lteközösség . Igyekszem minden feladatomat és szolgálatomat imává alakítani. A közösségben sok feladatot látok el. Jelenleg jelöltekkel foglalkozom és a gyertyadíszítés a kézműves munkám amit nagyon szeretek.

Bármilyen imádságnak örülök.

Örökbefogadói: CM, FFF3 közösség tagjai, GyH,GyMA, KH, LZs, MLK

Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezett Mária Teréz nővér MSPPE

Pálos Nővérek

Nagyra becsülöm az imát. Különösen az egymásért mondott ima erejét értékelem és hiszem, hogy meghallgatásra talál. Jelenleg a közöségem elöljárója vagyok, így szolgálatomhoz nagy szükségem van az imahordozásra. Közösségünk naponta több órát (egymást váltva) imádja a köztünk levő Krisztust az Eucharisztiában. 

Egy tized rózsafüzért kérek mindennap, ha lehet.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AKF, BJ, HB, KA, KVO, MA, MA, MJ, NDK, NVK, PH, SK, SzEI, TVG, VR, VZs, WT

Takács M. Klarissza

Ferences Szegénygondozó Nővérek

Egyre mélyebb és teljesebb az az öröm, hogy Istené vagyok és Vele élhetek. Az Ő szeretetét törekszem átadni a Ferences Betánia Idősek Otthonában, ahol szolgálok intézményvezető munkakörben és szívem csücske a rimóci cigány testvéreink. Emellett személyesen kísért lelkigyakorlatokon kísérőként szolgálok és a lelkivezetői szolgálat fontos része a hívatásomnak.

Hálásan köszönöm, hogy imádkozik értem azt amit ő jónak gondol és ami a szívéből jön.Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük személyesen.

Örökbefogadói: BK, FFF3 közösség tagjai, KH, KSzZs, KSU, KV, NA, NM, PI, SJ, TJ

Teréz nővér OP

Domonkos Nővérek

Szeretnék az Úr szeretetének és örömének eszköze lenni nővéreim között és az iskolában -ahol tanítok- a gyerekek, munkatársaim és a szülők között.

Nagyon hálás lennék, ha minden nap egy rövid fohásszal kérnéd értem a Szűzanyát és Szent Józsefet.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit

Örökbefogadói: FE, GI, GA, HI, TSM, UJné

Teréz testvér

Jézus Szíve Társasága

Jelenleg Pécelen élek. Társasági feladataim mellett az Egyházközség életét, a Karitász munkáját segítem.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit és örömmel találkozom is velük.

Örökbefogadói: BV hittancsoport, DP, M, RE, T család

Tornya Erika RSCJ

Szent Szív Társaság (Sacré Coeur)

Sacré Coeur nővérek magyarországi képviselője vagyok.

Bármilyen rendszeres imának örvendek.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AE, CsDA, LM, SM, Sz-EE, TFK

Urbán József

Piarista Rend

Szolgálata: A Rend ázsiai kerületéért felelős asszisztens

Bármilyen imát köszönök.

Örökbefogadói: BE, D-GR, DLS, FK, GT család, KAGy család, LK, MM, TkSz hittancsoport, TPB, VE

Veronika testvér

Szociális Testvérek Társasága

Lengyelországban szolgálok hitoktatóként. 

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: AG, GyE, NM, SzA, SzJ, VV

Víg Rita SSS

Szociális Testvérek Társasága

Egy országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetnél dolgozom, ahol szeretettel szolgálhatom a fogyatékkal élő emberek életét és ahol kovászként jelen lehetek munkatársaim számára is. Vágyam, hogy munkám, szolgálatom által Isten országa megvalósulhasson a lelkekben és a társadalomban.

Bármilyen imádságnak örülök.
Szívesen veszem az örökbefogadóim leveleit.

Örökbefogadói: BÁ, CL, FA, GR, KCs, NM, PSz, SN, SR, SzG, VR, VI